מאמרים

המקור השלישי לתקציב המדען הראשי (או מהיכן הכסף לתכניות דו-לאומיות תקציב המדען הראשי במשרד התמ"ת נגזר מתקציב המדינה. בשנים האחרונות, תקציב זה אינו מכסה את דרישות המימון של חברות המו"פ בישראל, דבר הגורם להשתהות האישורים ולהקטנתם. כמעט בכל שנה קיימת 'תקופת יובש' שבה התקציב כולו נוצל והמדען דורש תקציבים נוספים. לקראת סוף השנה אנו עדים לאישורים רבים שעוכבו והמתינו לתקציב נוסף.Add Description here

בימים אלה, כשכספי הסיוע של המדען הראשי מוגבלים יותר מתמיד, אישורי המדען מגיעים באיחור רב והחברות הטכנולוגיות מתקשות להסתמך על המענקים כמקור למימון תוכנית הפיתוח שלהם, יש ערוץ תמרוץ נוסף: שיתוף פעולה דו-לאומי.  

פרויקטי פיתוח, בעיקר של מוצרים שחדשנותם הטכנולוגית נמוכה, מתקשים בדרך כלל לזכות במענקי מו"פ מלשכת המדען הראשי. אבל מסתבר שזו לא תמיד גזירה משמים.

ללשכת המדען הראשי יש ערוץ מועדף שבו רף קריטריון החדשנות הטכנולוגית  נמוך מאשר בערוץ הרגיל, פרק הזמן עד קבלת האישור קצר יחסית ושיעור המענק המאושר גבוה ביחס לערוץ הרגיל. ערוץ מועדף זה הוא תוכניות המו"פ הדו-לאומיות.

Please reload