גיוס מענקי מו"פ בישראל

אם רצונכם לזכות במענק מו"פ, מומלץ שתעזרו במומחה בעל יכולת מוכחת, ידע, יצירתיות וניסיון בתחום המחקר והפיתוח בתעשייה, עם ניסיון בהקמת חברות ופיתוח מוצרים בעצמו אשר פיתח שיטה ייחודית לגיוס מענקים מהמדען הראשי בישראל ובאירופה.

שיטת העבודה
הכנת הלקוח לביקור בודק

שלב ביקור הבודק מטעם המדען הראשי הוא הקריטי ביותר בתהליך. שלב, בו מתבצעת הבחינה האמתית האם היזם זכאי למענק. משה מכין את לקוחותיו באופן מאד אינטנסיבי לביקור ע"י:

 

  • הדרכה אינטנסיבית של היזם כיצד להציג את היתרונות הטכנולוגיים והשיווקיים של המוצר ושל החברה באופן הטוב והמשכנע ביותר

  • יצירת סימולציה של ביקור הבודק שבמהלכה יוצגו שאלות אפשריות שלו והדרכה כיצד לענות עליהן  באופן שידגיש את היתכנות המוצר למענק

הערכת סיכויי המוצר לזכות במענק

בפגישה יבחן הסיכוי לשכנע את המדען הראשי שמדובר במוצר חדשני העונה לכל דרישות המדען ויבדקו הנתונים:
 

  • האם ניתן לשכנע בהיתכנות הטכנולוגית של המוצר?

  • האם ניתן לשכנע כי סיכויי המוצר להצליח בשוק?

  • נתוני היזם להציג יכולות הבאת המוצר להצלחה שיווקית? 

 

רק אם לתוכנית הכוללת מרכיבים אלה סיכוי טוב לקבל מענק, משה מגיש ללקוח הצעת עבודה ותוכנית למימוש הפוטנציאל הקיים והתקדמות עד לקבלת המענק.

הבטחת איתנות פיננסית
 

כדי לשכנע את המדען הראשי שהיזם מסוגל לעמוד באתגרים הפיננסיים הכרוכים בפיתוח. משה מוצא פתרונות יצירתיים ומקשר בין הלקוח לבין חברות בארץ ובאירופה. שיתופי פעולה עסקיים אלה מאפשרים ללקוח לעמוד בהוצאות הדרושות ואף המדען הראשי משתכנע בכך.

 

ע"י שיטת עבודה ייחודית זו ופעולות ההכנה, משיגים לקוחותיו של משה רותם יתרון משמעותי על פני יזמים אחרים, יתרון המתורגם לסיכוי הצלחה גבוה לקבלת אישור, וקבלת מענק גבוה יותר.

הגדרת המוצר בטופסי הבקשה
 

מהות המוצר והתאמתו למטרות החוק מחייבים הגדרה ברורה ומדויקת בטפסים, תוך התמקדות ב:
 

  • אלמנט החדשנות הטכנולוגית הקיימת במוצר ובסיכויו להצליח בשווקים בחו"ל

  • התאמה להגדרות החוק ולהנחיות הפנימיות של לשכת המדען הראשי

  • מגמות עדכניות הקיימות בתעשייה

 

מטרת שלב זה היא  לגרום ליזם להדגים בצורה משכנעת כיצד המוצר שלו עומד גבוה בכל אחד מהקריטריונים הנבחנים.